Automatisk geninvestering af udbytte

Udbytte for 2022: Hvordan du nemmest og billigst får geninvesteret Stonehenge Globale Valueaktier forventes at udbetale aconto udbytte på 8,60 kr. den 7. februar 2023 ...
Læs mere →

Invitation til investormøder i Aalborg og Ry

Vi har hermed fornøjelsen at invitere dig til investormøde i Aalborg eller Ry. Her vil vi se tilbage på markedsudviklingen i 2022 og komme med ...
Læs mere →

Afkast ultimo december 2022

Hver måned udgiver vi en afkastrapport med grafik og data, som viser afkastudviklingen i vores fonde siden de startede. Rapporten er henvendt til dig, der ...
Læs mere →

Hvad er forskellen på en valueaktie og en vækstaktie?

Vi bliver ofte spurgt om, hvad forskellen er på en valueaktie og en vækstaktie. Det kan måske bedst beskrives med et eksempel. Hvis du selv ...
Læs mere →

Ændret omkostningsmodel og prisnedsættelse

Ændret omkostningsmodel og prisnedsættelse Siden etableringen af Investeringsforeningen Stonehenge i 2010 har det været et vigtigt princip for os at sikre gode stabile afkast og ...
Læs mere →

Stonehenge Fondsmæglerselskab har underskrevet UN PRI

Investeringsforeningen Stonehenge ønsker at være en moderne forening, der tager sit samfundsansvar alvorligt. Vi ønsker at skabe gode afkast til vores medlemmer og vi mener, ...
Læs mere →