Investeringsfilosofi

Vi ønsker at være det stabile fundament i dine investeringer

Vi investerer kun i aktier, der er billige når vi køber dem. Med andre ord skal de være undervurderet af markedet i forhold til den værdi, som vi regner os frem til, at de burde have på lang sigt. Vi skal desuden kunne købe aktierne med en betydelig rabat i forhold til den beregnede værdi.

Vi kræver også, at de selskaber vi investerer i, skal have en høj stabilitet i indtjeningen ved primært at producere varer og ydelser med stabil efterspørgsel. Selskabet skal have lav gæld i forhold til driftsindtjeningen, en troværdig ledelse samt en forretningsmodel, som vi kan forstå og regne på.

Vi vil altid have mindst 50% af aktieporteføljen placeret i de mest indtjeningsstabile brancher, dvs. sektorerne Stabilt Forbrug, Sundhed og Forsyning. Vi har permanent fravalgt at investere i finansaktier og vi investerer heller ikke i aktier fra EM-lande.

Vi vil kunne læse og forstå selskabernes regnskaber.

Investeringsfilosofi

  • Vi vil først og fremmest beskytte og derefter øge formuen for vores investorer. Vi begrænser risikoen for permanente tab og stiler efter fornuftige afkast.
  • Vi investerer i selskaber med høj indtjeningsstabilitet og primært i selskaber, der producerer varer med stabil efterspørgsel. F.eks. øl, mad og medicin.
  • Vi baserer vores investeringer på value princippet og tager udgangspunkt i undervurderede aktier, der handles væsentligt under vores beregnede reelle værdi.
  • Vi forvalter porteføljerne aktivt, men agerer ikke kortsigtet og spekulativt.
  • Vi er absolutte investorer og er ikke tilfredse med et negativt afkast, selvom det er bedre end markedsafkastet. Vi har fokus på positive afkast uanset markedet.
  • Vi er investorer og ikke spekulanter. Vores porteføljer har lav omsætningshastighed, for det kræver en langsigtet investeringshorisont at udnytte ineffektiv prisfastsættelse.
  • Vi ønsker også at investere på en samfundsmæssig ansvarlig måde, jævnfør vores politik for ansvarlige investeringer, som du kan læse her (link).

Sådan handler vi

Vi sælger kun en aktie, hvis den har opnået fair værdi, hvis forudsætningerne har ændret sig, eller hvis vi finder bedre alternativer.

Vi overvåger porteføljen nøje og tilpasser den løbende ud fra selskabsmeddelelser, renteændringer og kursudvikling. På denne måde kan vi overholde vores langsigtede investeringsstrategi trods store ændringer i markedet.

Ingen af Investeringsforeningen Stonehenges fonde benytter finansielle instrumenter som futures, optioner eller lignende.

 

 

Øvrige informationer

Skal vi være det stabile fundament i dine investeringer?

Du er velkommen til at kontakte os for at høre mere, helt uforpligtende.

Ring til os

+45 7220 7270

Skriv til os

info@stonehenge.dk