vi-beskytter-din-investering-stonehenge

"Der er en engangsomkostning, når du køber beviserne…"

I forbindelse med købet består omkostningerne af tegningsprovision og lovpligtige omkostninger. Tabellen nedenfor viser den maksimale købsomkostning i investeringsforeningens fonde.

 

Stonehenge
Globale
Valueaktier

Stonehenge
Value Mix

 Tegningsprovision

0,25%

0,25%

 Markedsføringsbidrag

0,00%

0,00%

 Lovpligtige omk.

0,19%

0,15%

 I alt, maksimalt

0,44%

0,40%

"I Stonehenge går vi ikke efter topafkast, for det strider mod vores ønske om lav risiko. Vi er tålmodige og langsigtede investorer, ikke kortsigtede spekulanter. Det er nemlig nødvendigt at være langsigtet, hvis de undervurderede aktier skal have mulighed for at vise deres reelle værdi."

frank-sørensen-thumb-stonehenge

Adm. direktør og medejer af Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S

“… og løbende omkostninger mens du ejer beviserne”

Mens du ejer beviset, betaler du en løbende omkostning bestående af et rådgivningshonorar til foreningens investeringsrådgiver samt løbende driftsomkostninger til administration, revision mv. Tabellen viser, hvor meget foreningens rådgiver modtager i honorar på årlig basis. Se prospektet for en detaljeret beskrivelse af de løbende omkostninger.

 

Stonehenge
Globale
Valueaktier

Stonehenge
Value Mix

 Fast honorar

1,60% p.a.

1,30% p.a.

“De samlede omkostninger samles i nøgletallet ÅOP”

Den samlede omkostning ved at købe, eje og senere sælge et investeringsbevis bliver samlet i nøgletallet ÅOP, Årlige Omkostninger i Procent. ÅOP viser under visse standardiserede forudsætninger investors forventede samlede omkostninger ved at spare op i foreningen. ÅOP er ikke en individuel omkostningsberegning for den enkelte investor. Tabellen viser afdelingernes estimerede ÅOP.

 

Stonehenge
Globale
Valueaktier

Stonehenge
Value Mix

 ÅOP

1,97%

1,85%

 Indirekte handelsomkostninger 0,00% 0,01%

Foreningen benytter Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S som investeringsrådgiver. Stonehenge Fondsmæglerselskab har indgået distributionsaftale med en række danske pengeinstitutter. Stonehenge Fondsmæglerselskab har valgt at dele sit rådgivningshonorar med disse pengeinstitutter, såfremt de har formidlet købet.

Du kan læse Central Investorinformation her…

Skal vi hjælpe dig med at sikre din investering?

Ring til os

+45 7220 7270

Skriv til os

info@stonehenge.dk

Besøg os

Hasseris Bymidte 3, 9000 Aalborg

Besøg os

Rugaardsvej 5, 2. sal, 8680 Ry

Vi glæder os til at møde dig.

Skal vi hjælpe med at sikre din investering?

Ring til os
Skriv til os
Besøg os

Vi glæder os til at møde dig.

Vil du være på forkant med aktieudviklingen?

Skriv dig op til vores nyhedsmail. Så får du en gang om måneden vores syn på markedsudviklingen samt hvordan de aktuelle samfundsmæssige faktorer influerer på aktiemarkedet. Det er helt gratis.