Omkostninger

Det skal være nemt at gennemskue, hvad du betaler for at investere gennem foreningen

Hos Stonehenge er vi stolte af vores resultater og koncept.

Vi ønsker, at det skal være nemt at gennemskue, hvad du betaler for at investere dine penge via Investeringsforeningen Stonehenge. Det kan du få et overblik over på denne side.

For en mere detaljeret gennemgang henviser vi til prospektet, der kan findes her (link).

Når du køber et investeringsbevis er der en fast omkostning i forbindelse med købet og herefter en løbende omkostning, mens du ejer beviset.

"Der er en engangsomkostning, når du køber beviserne…"

I forbindelse med købet består omkostningerne af tegningsprovision og lovpligtige omkostninger. Tabellen nedenfor viser den maksimale købsomkostning i investeringsforeningens fonde.

Stonehenge Globale Valueaktier Stonehenge Value Mix
Tegningsprovision 0,25 % 0,25 %
Markedsføringsbidrag 0,00 % 0,00 %
Lovpligtige omk. 0,24 % 0,16 %
I alt, maksimalt 0,49 % 0,41 %

“… og løbende omkostninger mens du ejer beviserne”

Mens du ejer beviset, betaler du en løbende omkostning bestående af et rådgivningshonorar til foreningens investeringsrådgiver samt løbende driftsomkostninger til administration, revision mv.

Tabellen viser  de løbende omkostninger og transaktionsomkostninger. Se prospektet og Central Information for yderligere beskrivelse af de løbende omkostninger.

Stonehenge Globale Valueaktier Stonehenge Value Mix
Løbende omkostninger 1,85 % 1,55 %
Transaktionsomkostninger 0,00 % 0,01 %

Foreningen benytter Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S som investeringsrådgiver. Stonehenge Fondsmæglerselskab har indgået distributionsaftale med en række danske pengeinstitutter. Stonehenge Fondsmæglerselskab har valgt at dele sit rådgivningshonorar med disse pengeinstitutter, såfremt de har formidlet købet.

Du kan læse Central Information her (link).

Skal vi være det stabile fundament i dine investeringer?

Du er velkommen til at kontakte os for at høre mere, helt uforpligtende.

Ring til os

+45 7220 7270

Skriv til os

info@stonehenge.dk