Investeringsprodukter

Investerings-
produkter

Vi tilbyder to børsnoterede investeringsfonde

I Stonehenge fokuserer vi på værdiskabelse med sund fornuft. Vores medinvestorer skal kunne regne med en støt stigende formue uden store tab undervejs.

Derfor investerer vi langsigtet i veletablerede selskaber med robuste overskud og lav gæld – og vi foretrækker at investere i de mest indtjeningsstabile brancher.

Ved at fokusere på både solide afkast OG begrænset risiko har vores fonde leveret gode langsigtede afkast.

Vi tilbyder 2 børsnoterede fonde: 

Globale Valueaktier (kun aktier)

Value Mix (både aktier og obligationer)

Globale Valueaktier

Value Mix

PM

Bæredygtigheds-relaterede Oplysninger