Globale Valueaktier

En børsnoteret aktiefond som investerer i undervurderede og indtjeningsstabile selskaber

En aktiefond med stabile valueaktier

Stonehenge Globale Valueaktier er en børsnoteret fond som betaler udbytte og er velegnet til private personer og selskaber, der investerer pensionsmidler og frie midler.

Fondens midler investeres globalt i aktier. Der investeres aldrig i EM-aktier eller finansaktier og mindst halvdelen af fondens midler vil altid være investeret i aktier fra de defensive sektorer.

Fonden investerer kun i aktier, der er billige, når vi køber dem. Med andre ord skal de være undervurderet af markedet i forhold til den værdi, som vi regner os frem til, at de burde have på lang sigt.

Herudover indeholder strategien ikke begrænsninger med hensyn til vægten i enkelte lande eller sektorer. Der kan således være
betydelige forskelle i forhold til sammenlignelige globale indeks.

Fonden ønsker at fremme miljømæssige og sociale karakteristika og er omfattet af Artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger.

Sådan vælger vi

Vores rådgiver – Stonehenge Fondsmæglerselskab – sammensætter aktieporteføljen ud fra en value strategi og beregner en fair værdi for hvert selskab. Der investeres kun i selskaber, hvor den beregnede værdi er mindst 30 pct. højere end dagskursen.

Rådgiveren gennemfører for hvert selskab en fundamental analyse, som bl.a. indeholder en subjektiv vurdering af:

  • Langsigtet potentiale
  • Indtjeningsstabilitet og gæld
  • Ledelse
  • Historik
  • Branche
  • ESG-forhold

Selskaber, der har styr på balancen med en stor egenkapitalandel, giver oftest det bedste og mest sikre afkast. Derfor går vores rådgiver efter at finde aktier i stærke veletablerede selskaber, der udviser høj stabilitet i indtjeningen.

Sådan handler vi

Vi sælger kun en aktie, hvis den har opnået fair værdi, hvis forudsætningerne har ændret sig, eller hvis vi finder bedre alternativer.

Vi overvåger porteføljen nøje og tilpasser den løbende ud fra selskabsmeddelelser, renteændringer og kursudvikling. På denne måde kan vi overholde vores langsigtede investeringsstrategi trods store ændringer i markedet.

Ingen af Investeringsforeningen Stonehenges fonde benytter finansielle instrumenter som futures, optioner eller lignende.

Øvrige informationer

Skal vi være det stabile fundament i dine investeringer?

Du er velkommen til at kontakte os for at høre mere, helt uforpligtende.

Ring til os

+45 7220 7270

Skriv til os

info@stonehenge.dk