Value Mix

En børsnoteret fond som investerer i globale valueaktier og obligationer

En blandet fond med lavere risiko end en rent aktiebaseret fond

Stonehenge Value Mix er en akkumulerende børsnoteret fond, som er velegnet til virksomhedsskatteordningen og til private personer med pensionsmidler samt til selskaber med frie midler.

Fondens midler investeres globalt i aktier samt i obligationer med høj kreditvurdering. Strategien medfører, at fordelingen mellem aktier og obligationer ændrer sig over tid. Fonden indeholder altid mindst 25% aktier og højest 75% aktier. Der investeres aldrig i EM-aktier eller finansaktier og mindst halvdelen af fondens aktier vil altid være investeret i de defensive sektorer.

Fonden investerer kun i aktier, der er billige, når vi køber dem. Med andre ord skal de være undervurderet af markedet i forhold til den værdi, som vi regner os frem til, at de burde have på lang sigt.

Herudover indeholder strategien ikke begrænsninger med hensyn til vægten i enkelte lande eller sektorer. Der kan således være
betydelige forskelle i forhold til sammenlignelige globale indeks.

Fonden ønsker at fremme miljømæssige og sociale karakteristika og er omfattet af Artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger.

Happy senior man enjoying in freshwater fishing with his son in nature.

Sådan vælger vi

Vores rådgiver – Stonehenge Fondsmæglerselskab – tilpasser løbende porteføljens risiko og justerer andelen af aktier og obligationer ud fra nedenstående investeringsproces, hvor hver model tæller 25 pct. af den samlede vurdering:

  • Model 1: Langsigtet prisfastsættelse mellem aktier og obligationer
  • Model 2: Langsigtet konjunkturudvikling
  • Model 3: Kortsigtede taktiske modeller
  • Model 4: Kortsigtede markedstemaer

Vores rådgiver forholder sig løbende til risikoen på de finansielle markeder og kan i tilfælde af uro fastsætte en lavere aktieandel end ovenstående investeringsproces foreskriver.

Aktierne vil som udgangspunkt være i helt de samme undervurderede og indtjeningsstabile selskaber, som i vores rent aktiebaserede fond (Stonehenge Globale Valueaktier).

Obligationerne skal være med høj kreditvurdering (“investment grade”) og vil typisk være danske realkreditobligationer.

Sådan handler vi

Vi sælger kun en aktie, hvis den har opnået fair værdi, hvis forudsætningerne har ændret sig, eller hvis vi finder bedre alternativer. Vægten af de enkelte aktier og obligationer vil løbende blive tilpasset de risici og muligheder vi ser på markedet.

Vi overvåger porteføljen nøje og tilpasser den løbende ud fra selskabsmeddelelser, renteændringer og kursudvikling. På denne måde kan vi overholde vores langsigtede investeringsstrategi trods store ændringer i markedet.

Ingen af Investeringsforeningen Stonehenges fonde benytter finansielle instrumenter som futures, optioner eller lignende.

Øvrige informationer

Skal vi være det stabile fundament i dine investeringer?

Du er velkommen til at kontakte os for at høre mere, helt uforpligtende.

Ring til os

+45 7220 7270

Skriv til os

info@stonehenge.dk