Afkast

I afkastrapporterne kan du følge med i afkastudviklingen siden vores start

Hver måned udgiver vi en afkastrapport med grafik og data, som viser afkastudviklingen i vores fonde siden de startede. Rapporten er henvendt til dig, der ønsker et hurtigt overblik over vores fondes afkast. Rapporten er til generel information og er ikke en personlig afkastrapport.

Se den seneste afkastrapport her:

 

For yderligere oplysninger, herunder om fondenes risici, henvises til foreningens prospekt og Central Information.

 Se fondenes historiske udbyttebetalinger her:

Hvis du har spørgsmål til afkastene, porteføljernes sammensætning eller vores forventninger er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan finde flere oplysninger om fondenes afkast og investeringer i vores faktaark. Dem finder du her (link).

Skal vi være det stabile fundament i dine investeringer?

Du er velkommen til at kontakte os for at høre mere, helt uforpligtende.

Ring til os

+45 7220 7270

Skriv til os

info@stonehenge.dk