Hvad er forskellen på en valueaktie og en vækstaktie?

Vi bliver ofte spurgt om, hvad forskellen er på en valueaktie og en vækstaktie. Det kan måske bedst beskrives med et eksempel. Hvis du selv ejer en virksomhed, så er du helt sikkert meget fokuseret på det årlige overskud, som virksomheden giver dig. Det er jo her værdien er. Du kan udbetale overskuddet til dig selv som udbytte eller lade pengene blive i virksomheden. Hvis nogen tilbyder at købe din virksomhed for 30 gange det årlige overskud, så vil du nok være fristet til at sige ja tak – medmindre du forventer en meget høj vækst i indtjeningen fremover. Hvis de derimod tilbyder dig 10 gange indtjeningen, så vil du nok sige nej tak, fordi det er for billigt, medmindre du forventer, at indtjeningen falder fremover.

En valueaktie er netop en billig aktie, som handles til en lav kurs i forhold til selskabets indtjening, mens en vækstaktie handles til en høj kurs. Vækstaktien handles til en høj kurs, fordi investorerne har høje forventninger til væksten i overskuddet, mens valueaktien er billig, fordi indtjeningen måske er under pres, eller fordi selskabet måske bare er upopulært.

Som valueinvestorer forsøger vi at finde selskaber, som er blevet alt for billige i forhold den indtjening selskaberne genererer. Vi fokuserer på stabilt indtjenende selskaber indenfor brancher der ikke er så konjunkturfølsomme (f.eks. fødevarer og medicin), fordi vi så bedre kan regne med indtjeningen fremover. Pointen er, at hvis man køber et selskab til f.eks. 14 gange indtjeningen, så får man et årligt afkast på ca. 7% helt uden vækst i indtjeningen (fordi hele investeringen vil være tjent hjem på 14 år via overskuddet). Hvis selskabet derudover er i stand til at øge overskuddet med relativt beskedne 3-5% om året, så får man som investor et årligt afkast på 10-12% uden den store risiko. Et valueselskab kan derfor være en god investering, selvom selskabet ikke rigtigt vokser.

Køber man en dyr vækstaktie, skal der langt større vækst til for at give en god forrentning. Vækstmulighederne er helt klart gode, det er derfor selskabet er blevet dyrt, men der skal omvendt også leveres på de høje forventninger. Derfor ser man ofte, at vækstaktier enten giver meget høje afkast, fordi de netop leverer meget høj vækst, eller meget store kurstab, fordi de skuffer de høje forventninger.

Vækstaktier er derfor ofte de aktier der stiger mest, når markedet er positivt, men omvendt er det også normalt dem der falder mest, når markedet er negativt i en længere periode. Valueaktier bevæger sig mindre i begge retninger. Som valueinvestorer foretrækker vi netop sikkerhed fremfor topafkast. Hellere et moderat afkast med relativ stor sikkerhed, end et meget højt afkast med høj risiko. Det har så den bivirkning, at vores investeringer i perioder kan halte efter det generelle aktiemarked. Set over længere perioder har valueaktier dog slået vækstaktier. På lang sigt tjener man nemlig flest penge ved at minimere de store nedture på aktiemarkedet, som altid kommer hurtigt og uventet og især rammer vækstaktier negativt. Dette er baggrunden for vores forsigtige investeringsstrategi, som vi naturligvis fastholder, selvom strategien har været i modvind i de senere år.

I nedenstående Powerpoint-præsentation kan du blive lidt klogere på forskellen mellem vækst og value – og se hvorfor valueaktier er særligt interessante lige nu. Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til præsentationen.

Præsentation (PDF)