Stonehenge Fondsmæglerselskab har underskrevet UN PRI

Investeringsforeningen Stonehenge ønsker at være en moderne forening, der tager sit samfundsansvar alvorligt. Vi ønsker at skabe gode afkast til vores medlemmer og vi mener, at vi kan gøre det på en samfundsmæssig ansvarlig måde. Et godt afkast og samfundsmæssigt ansvar kan sagtens være foreneligt, da langsigtet værdiskabelse i virksomheder efter vores opfattelse forudsætter ordentlig optræden.

Foreningen udarbejdede ved stiftelsen i 2010 en politik for ansvarlige investeringer med det formål at sikre, at Investeringsforeningen Stonehenge altid indarbejder hensyn til miljø, social ansvarlighed og god selskabsledelse i hele investerings- og rådgivningsprocessen. Politikken blev opdateret og udvidet i 2019, således at vi blandt andet har fravalgt at investere i selskaber, der fremstiller tobak, kontroversielle våben eller anvender kul i større omfang. Desuden etablerede vi et samarbejde med Sustainalytics, som er et globalt analysefirma med fokus på ansvarlige investeringer. Sustainalytics screener løbende vores porteføljer for at identificere selskaber eller udstedere som ikke overholder internationale normer og standarder, herunder UN Global Compact. Selskaber som bryder disse normer kan ikke indgå i foreningens porteføljer.

Som et naturligt led i vores arbejde med ansvarlige investeringer har foreningens rådgiver, Stonehenge Fondsmæglerselskab, nu underskrevet UN PRI’s principper for ansvarlige investeringer. Ved at tiltræde UN PRI er Stonehenge Fondsmæglerselskab blevet forpligtet til at overholde en lang række krav vedrørende ansvarlige investeringer og skal løbende rapportere om dette. Stonehenge Fondsmæglerselskab er blandt andet forpligtet til at indarbejde ESG-forhold i investeringsprocessen og arbejde aktivt på at udbrede principperne i investeringsbranchen.