Vi vil skabe gode afkast til vores investorer på en samfunds-mæssig ansvarlig måde

 

Screening via Sustainalytics

Investeringsforeningen Stonehenge benytter sig af offentligt tilgængeligt materiale udarbejdet af specialister på området. Hovedinformationen får vi fra Sustainalytics, som er et globalt analysefirma med fokus på ansvarlige investeringer. Sustainalytics screener løbende mere end 22.000 selskaber og obligationsudstedere på globalt plan for at identificere selskaber eller udstedere som ikke overholder internationale normer og standarder, herunder UN Global Compact. Selskaber der bryder disse normer og standarder (identificeret som ”non-compliant”), kan ikke indgå i vores porteføljer. Hvis et selskab i porteføljen ikke bryder normerne her og nu, men er kommet på observationsliste med negative udsigter, kan vi ikke øge i investeringen.

Udelukkelse af kul, tobak og kontroversielle våben

Investeringsforeningen Stonehenge har desuden indgået et udvidet samarbejde med Sustainalytics for at sikre, at vi ikke investerer i selskaber som fremstiller tobak eller kontroversielle våben. Derudover har foreningen en tolerancegrænse for kul, så selskaber maksimalt må have 25% af omsætningen indenfor kuludvinding eller indenfor elproduktion ved hjælp af kul. Tolerancegrænsen for tobak er, at selskabet maksimalt må have 5% af omsætningen indenfor tobaksfremstilling. Tolerancegrænsen for våben er, at selskabet ikke må fremstille vitale dele til kontroversielle våben (f.eks. klyngebomber eller atomvåben).

Anden information

Investeringsforeningen Stonehenge ønsker dog ikke nødvendigvis at begrænse sig til informationen fra Sustainalytics. Anden information der viser, at et børsnoteret selskab ikke tager sit samfundsansvar alvorligt, kan også medføre udelukkelse fra investeringsuniverset.

Investeringsforeningen Stonehenge har valgt at integrere principperne således:

– Inden der investeres i et nyt selskab, kontrolleres det om selskabet er ”non-compliant”, er på observationslisten med negative udsigter eller producerer kul, tobak eller kontroversielle våben. Hvis det er tilfældet, vil der ikke blive foretaget køb til porteføljen.

– Minimum to gange årligt tjekkes porteføljerne for at afdække, om der er selskaber i porteføljen der ikke længere overholder politikken og hvilke foranstaltninger der skal træffes, hvis en virksomhed i porteføljen ikke længere overholder principperne.

– Investeringsforeningens rådgiver, Stonehenge Fondsmæglerselskab, er pålagt at overholde denne politik og afrapportere til bestyrelsen to gange årligt.

– Medlemmer af foreningen kan til enhver tid få foreningens politikker omkring ansvarlige investeringer udleveret.

 

Denne politik er udformet af Investeringsforeningen Stonehenge og tiltrådt af bestyrelsen og investeringsrådgiver i december 2019.

 

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Du kan finde bæredygtighedsrelaterede oplysninger for foreningens tre afdelinger her (link).

 

Politik for aktivt ejerskab

Du kan læse foreningens politik for aktivt ejerskab her (link).

Du kan redegørelsen for regnskabsåret 2020 her (link).

“Vi indarbejder hensyn til miljø, social ansvarlighed og god selskabsledelse i hele investerings- og rådgivningsprocessen”

frank-sørensen-thumb-stonehenge

Adm. direktør og medejer af Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S

Skal vi hjælpe dig med at sikre din investering?

Ring til os

+45 7220 7270

Skriv til os

info@stonehenge.dk

Besøg os

Hasseris Bymidte 3, 9000 Aalborg

Besøg os

Rugaardsvej 5, 2. sal, 8680 Ry

Vi glæder os til at møde dig.

Skal vi hjælpe med at sikre din investering?

Ring til os
Skriv til os
Besøg os

Vi glæder os til at møde dig.

Vil du være på forkant med aktieudviklingen?

Skriv dig op til vores nyhedsmail. Så får du en gang om måneden vores syn på markedsudviklingen samt hvordan de aktuelle samfundsmæssige faktorer influerer på aktiemarkedet. Det er helt gratis.