Bestyrelsen for Investeringsforeningen Stonehenge

Bestyrelsen for Investerings-
foreningen Stonehenge

Bestyrelsen varetager investorernes interesser og deltager blandt andet i foreningens drift

Bestyrelsen i Investeringsforeningen Stonehenge

Bestyrelsen varetager investorernes interesser, deltager i foreningens drift, har kontakten med rådgiverne i fondsmæglerselskabet og forestår kontakten til tilsynsmyndigheder og forvaltningsselskab.

Vi arbejder langsigtet for at beskytte og øge investorernes kapital, da vi ønsker at sikre det størst mulige afkast og begrænse risikoen for permanente tab. Vores rådgiver baserer derfor investeringerne på konkrete fair-value beregninger, der skal sikre at:

  • Investorerne tjener flere penge
  • Investorerne har en lavere risiko
  • Investorerne får større stabilitet i investeringerne

Formand

Jesper Brøchner Thing

E-mail: jt@ewe.dk

Jesper Brøchner Thing er Head of Treasury and Digitalization i Eurowind Energy A/S og har en bred erfaring fra 18 år i den finansielle sektor, herunder som investerings- og erhvervskundechef.

Bestyrelsesmedlem

Henrik Bærtelsen

Henrik Bærtelsen er direktør i NELS Holding og har en bred erfaring fra mere end 25 år i den finansielle sektor, herunder som investeringsdirektør. Derudover har Henrik ledelseserfaring fra en lang række virksomheder.

Næstformand

Jens Balle

Jens Balle har mange års erfaring fra finanssektoren. Jens har bl.a. været administrerende direktør for Handelsinvest og investeringschef i Fionia Bank. Jens er uddannet HD i finansiering og har en MBA fra AVT Business School, København. Han er endvidere forfatter, blogger og foredragsholder.

Skal vi være det stabile fundament i dine investeringer?

Du er velkommen til at kontakte os for at høre mere, helt uforpligtende.

Ring til os

+45 7220 7270

Skriv til os

info@stonehenge.dk