Nyhedsmail juni 2023

Valueaktier er igen upopulære – men potentialet er stort

Det har været lidt op ad bakke for vores afkast indtil videre i år, da vi jo er relativt konservative i vores aktieudvælgelse og derfor har en meget stor del af porteføljen i defensive aktier.

Vores aktieportefølje er meget solid. Selskabernes omsætning er støt og roligt stigende og indtjeningen er god. Derfor har vi løbende kunnet hæve vores beregnede fair værdi og da aktiekurserne ikke er fulgt med, har det langsigtede potentiale aldrig været større end nu. Prisen man betaler for indtjeningen i selskaberne (P/E nøgletallet) er tilsvarende tæt på det laveste niveau nogensinde og valueaktier er i et historisk perspektiv meget billige i forhold til vækstaktier.

Alt i alt er vi både tilfredse og meget komfortable med driftsudviklingen i selskaberne. Det eneste vi ikke er tilfredse med, er aktiekursernes udvikling i år. Vores portefølje – og tilsvarende aktieinvesteringer – er blevet forholdsvis ”dårligt behandlet” på børsen, når man kigger på alle de underliggende faktorer, som udvikler sig godt.

Men vi er desværre ikke herrer over aktiekurserne. Det er ikke første gang, vi har set denne udvikling og sikkert heller ikke sidste. Markedet er lunefuldt, og kursbevægelserne er ofte hverken til at forstå eller forklare på kort sigt.

Vi kan bare konstatere, at aktiemarkedet er ”offensivt” indstillet i år og det er nogle få selskaber, som mere eller mindre har drevet hele markedet. 7 store aktier – NVIDIA, Facebook, Tesla, Amazon, Apple, Google og Microsoft – har stået for stort set hele stigningen i S&P500 indekset. De resterende 493 selskaber ligger mere eller mindre fladt – ligesom vores portefølje. Denne udvikling skal ses i lyset af, at disse aktier faldt markant sidste år grundet faldende indtjening og stigende renter. Dette billede er vendt i år, hvor indtjeningen er forbedret, renterne er faldet lidt til ro og hvor der er stor optimisme mht. udviklingen indenfor kunstig intelligens. Så deres aktiekurser er steget kraftigt – og da der er tale om nogle af de største aktier i verden målt på markedsværdien, er det disse få kæmpestore aktier, der styrer markedet lige nu.

Men træerne gror selvfølgelig ikke ind i himlen og på den lange bane er der kun en eneste ting der driver aktiekurserne: Virksomhedernes indtjening. På den baggrund er vi fulde af fortrøstning og ser et kæmpe potentiale i vores portefølje i de kommende år. Hvornår potentialet forløses, er naturligvis svært at spå om, men afkastet kommer ofte i ryk og på uforudsete tidspunkter. Vores aktieportefølje var svag i 2020, selvom den burde være steget. Den steg 25% i 2021, selvom den ikke burde have gjort det i det omfang. Den levede fuldt ud op til sin beskyttende effekt med et lille minus i 2022, og har så ikke fulgt med teknologiaktierne i år indtil nu.

I Stonehenge er vi ikke kortsigtede spekulanter, men langsigtede investorer, og vores strategi med fokus på valueaktier kan testes meget langt tilbage og har hen over tid altid klaret sig godt. Så vi er også i denne omgang tålmodige og har fuld fokus på at følge udviklingen i vores investeringer.

Vi har solgt et enkelt selskab i år og lavet 17 mindre positionstilpasninger, men det er optimering og kan ikke opveje tendenserne på markedet. Så længe selskabernes driftsudvikling kører som forventet, kan og vil vi ikke gøre mere. Vi kan kun vente på, at investorerne igen får lyst til valueaktier og stabil indtjening – som ofte sker, når man mindst forventer det. Mens vi venter, høster vi tålmodigt en god andel af selskabernes indtjening via deres udbyttebetalinger. Aktieporteføljens selskaber betaler pt. et udbytte på knap 4% i gennemsnit.

Ansvarsfraskrivelse: Denne nyhed er udgivet af Stonehenge Fondsmæglerselskab som markedsføringsmateriale og kan ikke anses som investeringsanalyse eller som en anbefaling. Historiske afkast er ikke en pålidelig indikator for fremtidige afkast og afkastet kan blive negativt. For en detaljeret beskrivelse af Investeringsforeningen Stonehenges fonde, herunder risici, henvises til foreningens prospekt og Central Information, som kan findes på stonehenge.dk.