• Fastlæggelse af selskabets overordnede strategi 1 gang årligt, sikring af nødvendige kompetencer, finansielle ressourcer, samt bestyrelsens arbejdsplan. Afsluttet.
 • Årlig gennemgang af forretningsorden for bestyrelse og direktion, samt for direktionens rapportering til bestyrelsen. Afsluttet.
 • Valg af næstformand, arbejds- og opgavebeskrivelse for formand og næstformand, regler for formandens udførelse af særlige opgaver. Afsluttet.
 • Kompetencebeskrivelse for bestyrelsen, offentliggørelse heraf samt etablering af transparent proces for udvælgelse/ indstilling af kandidater til bestyrelsen. Afsluttet.
 • Introduktionsforløb for nyvalgte bestyrelsesmedlemmer, samt årlig vurdering af behov for opdatering af bestyrelsens kompetence/sagkundskab. Afsluttet.
 • Årlig vurdering af bestyrelsens størrelse. Afsluttet.
 • Bestyrelsens uafhængighed og oplysning herom. Afsluttet
 • Fastlæggelse af møde- og arbejdsplan, oplysning om bestyrelsesmedlemmers engagementer og øvrige ledelseshverv, aldersgrænse og valgperiode off. i årsrapport. Afsluttet.
 • Nedsættelse af komiteer, opgaverne heri og offentliggørelse heraf i årsrapport. Afsluttet.
 • Årlig evaluering af bestyrelsens og direktionens arbejde og resultater. Afsluttet.
 • Vederlagspolitik, godkendelse heraf på generalforsamlingen, samt oplysning herom i årsrapportens ledelsesberetning. Afsluttet.
 • Bestyrelsens stillingtagen til forudsætningen for regnskabsaflæggelsen, identifikation af risici, rapportering herom samt åbenhed om risikostyring. Afsluttet.
 • Regelmæssig dialog med revisor, ekstern og intern. Afsluttet.

Skal vi hjælpe dig med at sikre din investering?

Ring til os

+45 7220 7270

Skriv til os

info@stonehenge.dk

Besøg os

Hasseris Bymidte 3, 9000 Aalborg

Besøg os

Rugaardsvej 5, 2. sal, 8680 Ry

Vi glæder os til at møde dig.