Invitation til nytårskure i Aalborg og Ry

Invitation til nytårskure i Aalborg og Ry

Vi har en god tradition for at invitere til kundearrangementer lige efter årsskiftet – og det gør vi naturligvis også i år. Datoerne er fastlagt til torsdag den 11. januar i Aalborg og torsdag den 18. januar i Ry.

Vi afholder to arrangementer i Aalborg – et om morgenen kl. 08:15 – 09:45 og et om eftermiddagen fra kl. 16:00 – 17:30.

Programmet ser sådan her ud:

  1. Velkomst ved Sparekassen Danmark
  2. Kort status på 2023 for Stonehenge v/Flemming Vognsen
  3. Global økonomi og forventninger til rente og inflation v/Frank Sørensen
  4. 2024 – hvordan ser det ud for Stonehenge og valueaktier
  5. En interessant investeringscase v/Flemming Vognsen

Møderne afholdes begge i Sparekassen Danmarks lokaler på adressen: Sparekassen Danmark, Tankedraget 5, 9000 Aalborg

I Ry afholder vi ”kun” et arrangement, der til gengæld er lidt udvidet og strækker sig fra kl. 17:00 til kl. 20:00.

Her ser programmet sådan ud:

  1. Kort tilbageblik på 2023 – og hvorfor er risikospredning vigtig v/Ove Jensen
  2. Indblik i porteføljen – aktieudvælgelse og præsentation af et selskab v/Joachim Holm Bach
  3. Udsigten for økonomien og de finansielle markeder i 2024 v/Frank Sørensen

Arrangementet afholdes på Hotel Ry, Kyhnsvej 2, 8680 Ry og efter de tre korte indlæg byder vi på tapas og håber på god tid til at få talt lidt med alle.

Tilmeld dig med en mail til info@stonehenge.dk senest mandag den 8. januar af hensyn til den praktiske afvikling. Husk at angive hvilket møde du ønsker at deltage i. Der er begrænsede pladser og tilmelding sker efter ”først til mølle princippet”.