Årsrapport 2018

Bestyrelsen for Investeringsforeningen Stonehenge har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2018. Årsrapporten med beretninger, regnskaber og nøgletal er vedhæftet denne meddelelse. Årsrapporten vil blive fremlagt til godkendelse på foreningens ordinære generalforsamling den 29. april 2019.

 

Du kan læse årsrapporten her:

Årsrapport 2018