Barometer: Skærpet opmærksomhed på risikoen for recession

Månedsbrevet Barometer øger forståelsen og hjælper dig med at skabe et overblik over den seneste måneds udvikling på de finansielle markeder. Vi kommer omkring de væsentligste faktorer på verdensmarkedet i et let tilgængeligt sprog, så alle uanset investeringserfaring kan være med.

 

Barometer juni 2019


Figur med allokeringsanbefaling

 

Du kan finde links til ældre udgaver af Barometer her.