Barometer: Mest sandsynligt at året ender med positivt aktieafkast

Månedsbrevet Barometer øger forståelsen og hjælper dig med at skabe et overblik over den seneste måneds udvikling på de finansielle markeder. Vi kommer omkring de væsentligste faktorer på verdensmarkedet i et let tilgængeligt sprog, så alle uanset investeringserfaring kan være med.

Læs Barometer

 

Du kan finde links til ældre udgaver af Barometer her.

Figur med allokeringsanbefaling