Afkast ultimo juni 2024

Hver måned udgiver vi en afkastrapport med grafik og data, som viser afkastudviklingen i vores fonde siden de startede. Rapporten er henvendt til dig, der ønsker et hurtigt overblik over vores fondes afkast. Rapporten er til generel information og er ikke en personlig afkastrapport.

Afkastrapport ultimo juni 2024 (PDF)

Du kan finde flere oplysninger om fondenes afkast og investeringer i vores faktaark. Dem finder du her (link).

For yderligere oplysninger, herunder om fondenes risici, henvises til foreningens prospekt og Central Information, som du også kan finde her på hjemmesiden.

Hvis du har spørgsmål til afkastene, porteføljernes sammensætning eller vores forventninger er du altid velkommen til at kontakte os!