Trump skaber stor usikkerhed, men bør snart glide i baggrunden

24. august 2017

Præsident Trump skaber fortsat stor usikkerhed om både den indenrigspolitiske og udenrigspolitiske dagsorden. Det har påvirket finansmarkederne negativt i de seneste måneder – især via et kraftigt fald i dollaren. Trump har dog vist sig at være en præsident, som kommer med mange markante udtalelser, men som sjældent følger op med handling. Han ser desuden ikke ud til at prioritere et godt samarbejde med republikanerne i Kongressen. Dermed er hans betydning for finansmarkederne reelt aftaget markant, og vi tror, at markedet fremover i høj grad vil ignorere hans udtalelser. Vi forventer derfor en mere stabil dollar og et væsentligt stærkere globalt aktiemarked i de kommende måneder.

I de seneste dage har Trump både truet med at forlade NAFTA samarbejdet og udtalt villighed til en nedlukning af statsapparatet, hvis han ikke får sin vilje med hensyn til det offentlige budget (hvor han ønsker en finansiering af muren mod Mexico). I sidste uge fik hans markante udtalelser i forbindelse med urolighederne i Charlottesville adskillige prominente topchefer til at forlade hans prestigefyldte præsidentielle erhvervsråd. Og for nogle uger siden fejlede hans forsøg på at afskaffe Obamacare og afslørede både et dårligt politisk håndværk, og at republikanerne er dybt splittede på mange centrale områder. Disse begivenheder følger i kølvandet på adskillige andre usædvanlige episoder og tegner efterhånden et tydeligt billede af en præsident, som kommer med mange markante udtalelser, men som sjældent følger op med handling.

Selv på skatteområdet, er der nu opstået betydelig tvivl om Trumps evner til at få gennemført den ventede skattereform. Det var ellers på forhånd forventet, at republikanerne nemt ville kunne blive enige om store skattelettelser, men ovenpå de seneste måneders politiske kaos er der ikke længere den store tro på dette. De seneste spilleodds viser således, at markedet nu ser mindre end 35% sandsynlighed for en nedsættelse af skatten i år. Det er er markant fald fra over 70% i starten af året (kilde: predictit.org). Markedet tror med andre ord ikke længere på, at der vil komme væsentlige lovændringer i år. Dermed har Trump reelt gjort sig irrelevant set med finansmarkedernes øjne, og derfor forventer vi, at han snart vil glide i baggrunden – selvom han fortsætter med sine usædvanlige udtalelser.

Præsidentens betydning for finansmarkederne er i forvejen ikke så stor, som man måske skulle tro. Et statistisk kig på de 117 år siden 1900 viser, at præsidenten har været republikansk i 61 år og demokratisk i 56 år (se figuren). Det gennemsnitlige årlige aktieafkast har været 10,1% under en republikansk præsident og 12,8% under en demokratisk præsident. Der har været 30 år med negative aktieafkast og af disse har de 17 år været under en republikansk præsident og de 13 år under en demokratisk præsident. Historisk har aktiemarkedet dermed givet en smule bedre afkast under en demokratisk præsident end under en republikansk præsident, men den dybere pointe er, at forskellen ikke er specielt signifikant. Det gør ikke den store forskel for aktiemarkedet, om præsidenten er republikaner eller demokrat.

Det der betyder noget for aktiemarkedet er, om der kommer ny lovgivning der forbedrer eller forværrer virksomhedernes indtjeningsvilkår. Og her er præsidenten stærkt afhængig af et godt samarbejde med Kongressen. USA har i mange år været plaget af et dysfunktionelt politisk system, hvor demokraterne og republikanerne har været uvillige til at samarbejde. Det har medført stor stagnation i lovarbejdet. Trump lød oprindeligt som en handlingens mand – og med et republikansk flertal i begge Kongressens kamre, var der lagt op til et brud med de seneste mange års status quo. Realiteten har dog vist sig at være helt anderledes. Intern uenighed hos republikanerne og Trumps konfliktsøgende stil har betydet, at de politiske resultater er udeblevet. Det kan man så være skuffet over eller lettet over afhængig af ens politiske holdninger. Men set med aktiemarkedets øjne betyder det en videreførelse af status quo, hvilket paradoksalt nok er ensbetydende med mindre usikkerhed.

Vi tror, at Trump nu har støjet så meget og leveret så lidt, at markedet fremover i høj grad vil ignorere hans udtalelser. Risikoen er derfor ikke, at han fortsætter med at støje, men derimod at han begynder at levere. I den henseende vil protektionisme, militære konfrontationer og en reel nedlukning af statsapparatet være stærkt negativt, mens en skattereform vil være positivt. Ingen af delene virker dog særligt sandsynlige i skrivende stund.

Vi anbefaler derfor at ignorere den politiske uro og i stedet fokusere på den fundamentale udvikling. Aktiemarkedet bliver først og fremmest drevet af udviklingen i virksomhedernes indtjening – og med klare tegn på et styrket globalt opsving er der al mulig grund til at forvente en stigning i indtjeningen i de kommende år. Det vil grundlæggende være positivt for aktiekurserne – især i Europa som kun i begrænset omfang har deltaget i de seneste års aktiestigninger.

 

Skal vi hjælpe med at sikre din investering?

Ring til os
Skriv til os
Besøg os

Vi glæder os til at møde dig.