Stor skævvridning mellem valueaktier og vækstaktier

Skævvridningen mellem vækstaktier og valueaktier er yderligere accelereret under coronakrisen og er nu på samme ekstreme niveau som under IT-boblens klimaks i 2000. Afkastforskellen er for længst løbet fra den underliggende forskel i selskabernes indtjening. Vækstaktierne er steget meget mere end indtjeningen, mens valueaktierne er haltet langt bagefter. Det betyder, at du i dag kan købe indtjeningen i et typisk valueselskab til den halve pris af samme indtjening i et vækstselskab (P/E ratioen på globale valueaktier er omkring 13, mens den er omkring 26 på globale vækstaktier). Det er usædvanligt billigt for valueaktiernes vedkommende og den største prisforskel i 20 år. Sidst det skete, outperformede valueaktier markant i de efterfølgende 8 år.

Måske er det tid til lidt flere valueaktier i dine investeringer?

Kilde: Bloomberg

 

Skal vi hjælpe med at sikre din investering?

Ring til os
Skriv til os
Besøg os

Vi glæder os til at møde dig.