Stærke regnskaber… men vi venter stadig på afkastet

31. juli 2017

Lidt over halvdelen af selskaberne i vores aktieportefølje har nu aflagt kvartalsregnskab og vi kan konstatere at selskabernes indtjening har udviklet sig meget positivt i andet kvartal. Størstedelen af selskaberne har således aflagt decideret stærke regnskaber med en klar fremgang i omsætningen og indtjeningen – og flere selskaber har endda opjusteret forventningerne (heriblandt Roche, BASF, Intel og Sanofi). Markedet har dog ignoreret de gode regnskaber. Kun Diageo steg mærkbart på regnskabsdagen (+6%).

Udviklingen i aktiekurserne påvirkes både af økonomiske og psykologiske faktorer. Derfor kan gode regnskaber nemt drukne i en dårlig stemning i en periode. Så der er ikke noget usædvanligt ved den nuværende situation – vi har prøvet det mange gange før. Aktuelt er det den kraftige dollarsvækkelse og udsigten til en kommende stramning af den europæiske pengepolitik, der har påvirket aktieafkastet negativt. Men på lang sigt vil aktiekurserne altid ende med at reflektere selskabernes indtjening. Det er netop denne tendens vi udnytter som valueinvestorer.

Når vi beregner et selskabs fair værdi, tager vi derfor altid afsæt i indtjeningen. Beregningen tager også højde for ledelsens forventninger, indtjeningsstabiliteten og renteniveauet, men det centrale element er indtjeningen. Hvis indtjeningen stiger, vil selskabet som udgangspunkt være mere værd. Baseret på de 21 selskaber, som indtil videre har aflagt kvartalsregnskab, er vores porteføljes samlede fair værdi steget og indikerer nu et langsigtet potentiale på 134%. Det vil sige, at porteføljen ville stige 134%, hvis alle selskaberne her og nu steg til deres fair værdi.

Som erfarne valueinvestorer ved vi, at der kan gå lang tid før en aktie indfrier sit potentiale. Men fakta er, at vores portefølje aldrig har haft et mere attraktivt potentiale end nu. Se figuren nedenfor. Den stærke økonomi, selskabernes stigende indtjening og det attraktive potentiale gør os samlet set overbeviste om, at den seneste tids ”afkast-tørke” lakker mod enden. Vi forventer derfor stadig et tocifret afkast i vores aktieportefølje i år.

Kilde: Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S

 

Skal vi hjælpe med at sikre din investering?

Ring til os
Skriv til os
Besøg os

Vi glæder os til at møde dig.