Optimismen spirer

2019 var præget af mange risici og usikkerheder, men endte alligevel med at blive det bedste år for det globale aktiemarked siden 1999. Vores aktiefond gav også det højeste afkast nogensinde, som du kan læse i vores månedlige afkastrapport. Efter så stærkt et aktieår er det nærliggende at spørge, om aktiemarkedet mon overhovedet kan stige yderligere i år – og det er vi overbeviste om, at det kan.

Den seneste tids politiske og økonomiske bekymringspunkter er stort set alle faldet væk. Det er særlig positivt, at risikoen for en recession er faldet markant og vi forventer nu et fornyet opsving i de kommende år. Det betyder stigende vækst og stigende indtjening og er som udgangspunkt rigtig godt for aktiemarkedet. Især i en tid hvor obligationsmarkedet tilbyder lave eller negative renter. Derfor har vi øget vores anbefalede aktieandel til en lille overvægt, som du kan læse mere om i Barometer.

Man kan så spørge om aktiemarkedet er ved at blive for dyrt. Det mener vi ikke – og da slet ikke for stabilt indtjenende valueaktiers vedkommende. Siden finanskrisen er valueaktier generelt steget noget mindre end vækstaktier og denne tendens har været særlig udtalt siden sommeren 2016 (se figur 1 nedenfor). Cykliske vækstaktier handler aktuelt til en gennemsnitlig pris pr. indtjening (P/E) på ca. 24, mens defensive valueaktier handler på ca. 17. Det er en forskel på omkring 40% – og det er en unormalt stor forskel. Stabilt indtjenende valueaktier er derfor meget attraktivt prissat i forhold til vækstaktier. Det kan vi også se direkte i vores fair value beregninger, hvor vores aktieportefølje aktuelt har et potentiale på knap 100% op til selskabernes beregnede fair værdi. Baseret på den indtjening som selskaberne leverer nu og her. Det lover godt for de kommende års afkast.

 

Figur 1: Stort potentiale i defensive valueaktier

Cykliske vækstaktier = kursudvikling i portefølje med 50% vækstaktier og 50% cykliske aktier. Defensive valueaktier = kursudvikling i portefølje med 50% valueaktier og 50% defensive aktier. Baseret på MSCI’s globale indeks eksklusiv udbytte. Grå skravering = Recession i USA.

 

Den 28. januar i år fejrer vores aktiefond, Stonehenge Globale Valueaktier, 10-års fødselsdag. Hip hip hurra. Fonden har meget passende givet knap 10% i afkast om året i de 10 år, så det samlede afkast er nu tæt på 150%. Der har været mange udsving undervejs, men det er et godt eksempel på, at man skal tænke langsigtet, når man investerer. Vi ser al mulig grund til, at de næste 10 år bliver mindst lige så gode. Bl.a. fordi porteføljens aktier er billige – men også fordi de bagvedliggende selskaber er eksponeret mod en masse stærke væksttrends, som vi forventer vil give selskaberne god vækst i indtjeningen i de kommende år (se figur 2).

 

Figur 2: Udvalgte væksttrends vi er eksponeret mod i aktieporteføljen

Anm.: Størrelsen på cirklen symboliserer hvor stor en del af porteføljen, der er eksponeret med den enkelte væksttrend.

 

Husk dog som altid på, at historiske afkast ikke er en pålidelig indikator for fremtidige afkast, samt at afkastet kan blive negativt.

 

Skal vi hjælpe med at sikre din investering?

Ring til os
Skriv til os
Besøg os

Vi glæder os til at møde dig.