Sådan kommunikerer Investeringsforeningen Stonehenge

For at fastholde investorernes og omverdenens tillid til investeringsforeningen leverer vi altid pålidelige, aktuelle og faktuelt korrekte in- og eksterne oplysninger til hhv. nuværende og kommende investorer, til medarbejdere, aktionærkredsen, fondsbørsen og pressen.

Materialet udarbejdes på dansk, så længe investorkredsen udelukkende består af danskere. Al kommunikation sker i henhold til gældende lovgivning.

Kommunikation til primære interessenter

Vores primære interessenter er nuværende investorer, og kommunikationen sker til dem via kanaler som website, direct mail, Magasinet, halvårsrapport, årsrapport samt ikke mindst møder bl.a. vores årlige generalforsamling.

Kommunikation til sekundære interessenter

For at tiltrække nye investorer og øge kendskabet til investeringsforeningen gennemfører vi også direkte kommunikation til andre målgrupper. Kommunikationen sker her primært via Magasinet, website, hvor bl.a. års- og halvårsrapporter er tilgængelige for alle, samt møde- og netværksaktiviteter.

Kommunikation til almene interessenter

Vores indirekte kommunikation med alment indhold retter sig primært mod målgrupper, der kun har lav interesse i foreningen. Kommunikationen foregår oftest via medier, konferencer og websitet.

Kriterier for Investeringsforeningens kommunikation

Vores in- og eksterne kommunikation gennemføres altid efter nedenstående kriterier:

  • Klart og konsistent
  • Interessentorienteret
  • Tilgængeligt
  • Målrettet og effektivt

Interessentorienteret kommunikation

Kommunikation orienteret mod vores interessenter er en vigtig parameter for et godt omdømme, og vi kommunikerer åbent og offensivt med det formål at styrke vores omdømme. Vi forholder os aktivt til de primære interessenter via ovenstående kanaler, og transparens er et princip, der gælder for alle foreningens aktiviteter.

Tilgængelig kommunikation

Foreningen og dens rådgivere er altid tilgængelige. Medier og andre interessenter oplever derfor, at det er nemt og enkelt at komme i kontakt med den rette person – rådgivere såvel som bestyrelsesmedlemmer.

Målrettet og effektiv kommunikation

Vores kommunikation er altid i overensstemmelse med foreningens værdigrundlag og afspejler til enhver tid målsætninger og udviklingsstrategier.

Bestyrelsen, den 25. november 2010.

Investeringsforeningen leverer altid pålidelig information til både nuværende og kommende investorer. Vores kommunikation er altid i overensstemmelse med foreningens værdigrundlag.

henrik-duhn-thumb-stonehenge

Adm. direktør og medejer af Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S

Skal vi hjælpe dig med at sikre din investering?

Ring til os

+45 7220 7270

Skriv til os

info@stonehenge.dk

Besøg os

Hasseris Bymidte 3, 9000 Aalborg

Besøg os

Rugaardsvej 5, 2. sal, 8680 Ry

Vi glæder os til at møde dig.

Skal vi hjælpe med at sikre din investering?

Ring til os
Skriv til os
Besøg os

Vi glæder os til at møde dig.

Vil du være på forkant med aktieudviklingen?

Skriv dig op til vores nyhedsmail. Så får du en gang om måneden vores syn på markedsudviklingen samt hvordan de aktuelle samfundsmæssige faktorer influerer på aktiemarkedet. Det er helt gratis.