Opdateret:Værdi:Ændring ÅTD
Globale Valueaktier2018-11-16 12:10170.49-3.63%
Value Mix2018-11-08 12:09150.77-2.48%
Value Mix2018-11-16 12:10150.54-2.63%
Stonehenge logo

“Vi vil skabe gode afkast til
vores investorer på en samfundsmæssig ansvarlig måde”

Politik om ansvarlige investeringer

Ansvarlighed og afkast
Investeringsforeningen Stonehenge ønsker at fremstå som en moderne forening, der tager sit samfundsansvar alvorligt. Vi ønsker at skabe gode afkast til vores medlemmer og vi mener, at vi kan gøre det på en samfundsmæssig ansvarlig måde. Et godt afkast og samfundsmæssigt ansvar kan sagtens være foreneligt, da langsigtet værdiskabelse i virksomheder efter Investeringsforeningen Stonehenge’s opfattelse forudsætter ordentlig optræden.

Formål
Foreningen har derfor udarbejdet en politik for bæredygtige investeringer med det formål at sikre, at Investeringsforeningen Stonehenge indarbejder hensyn til miljø, social ansvarlighed og god selskabsledelse i hele investerings- og rådgivningsprocessen.

FN’s fælles globale retningslinier
Politikken tager udgangspunkt i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens vejledning, der bygger på FN’s fælles globale retningslinier for investorers ansvarlige adfærd. Investeringsforeningen Stonehenge har valgt som udgangspunkt at følge de grænser for investeringer som FN har sat. Det indebærer, at selskaber vi investerer i f.eks. ikke må producere klyngebomber og antipersonelminer, som FN har formuleret konventioner imod.

Investeringsforeningen Stonehenge strækker sig dog lidt længere, idet vi slet ikke ønsker at investere i selskaber, der fremstiller våben. Investeringsforeningen Stonehenge investerer ikke i statsobligationer udstedt af lande, der ikke overholder FN`s Verdenserklæring om menneskerettigheder.

Negativ screening
Investeringsforeningen Stonehenge benytter sig af offentligt tilgængeligt materiale udarbejdet af specialister på området. Hovedinformationen får vi fra screeningsselskabet EIRIS, der fast screener en række selskaber hvert kvartal. Denne screening udmønter sig i en ”udelukkelsesliste” der offentliggøres kvartalsvis. Selskaber der er opført på denne liste kan ikke indgå i vores porteføljer. Denne metode kaldes i Erhvervsstyrelsens vejledning ”negativ screening” og det er den metode, der er mest anvendelig for en mindre organisation.

Hvilke typer selskaber udelukkes
På listen udelukkes bestemte typer af virksomheder ud fra hensyn til internationale normer og konventioner, herunder “Konventionen om Klyngeammunition” (norm-baseret screening). Der er tale om universelle moralske og etiske hensyn vedr. menneskerettigheder, børnearbejde, arbejdstagerrettigheder, miljø, våbenproduktion o.lign. Investeringsforeningen Stonehenge ønsker dog ikke nødvendigvis at begrænse sig til denne liste. Anden information der viser at et børsnoteret selskab ikke tager sit samfundsansvar alvorligt, kan også medføre udelukkelse fra investeringsuniverset.

Vi indarbejder hensyn til miljø, social ansvarlighed og god selskabsledelse i hele investerings- og rådgivningsprocessen”

Investeringsforeningen Stonehenge har valgt at integrere principperne således:

– Inden der investeres i et selskab, tjekkes nyeste eksemplar af udelukkelseslisten. Hvis det selskab der påtænkes at investere i fremgår heraf, vil der ikke blive foretaget køb til porteføljen, medmindre det kan dokumenteres, at forholdene hos selskabet efterfølgende er blevet bragt i orden.

– To gange årligt tjekkes porteføljerne, for at afdække om der er selskaber i porteføljen der ikke længere overholder politikken, og hvilke foranstaltninger der skal træffes hvis en virksomhed i porteføljen ikke længere overholder principperne.

– Investeringsforeningens rådgiver, Stonehenge Fondsmæglerselskab, er pålagt at overholde denne politik og afrapportere til bestyrelsen to gange årligt.

– Medlemmer af foreningen kan til enhver tid få foreningens politikker omkring etiske investeringer udleveret.

Investering i selskaber der er opført på ”udelukkelseslisten”
Skulle der komme tilfælde, hvor vi er uforstående overfor hvorfor et selskab fremgår af listen, er det Stonehenge Fondsmæglerselskab, der som investeringsrådgiver, er ansvarlig for at godtgøre at eventuelle forhold hos selskabet er bragt i orden, før der kan blive tale om, at selskabet kan indgå i porteføljerne.

Ansvar
Denne politik er udformet af Investeringsforeningen Stonehenge og tiltrådt af bestyrelsen og investeringsrådgiver.

København, den 29. august 2016

Bestyrelsen, Investeringsforeningen Stonehenge

Kontakt

Investeringsforeningen Stonehenge
c/o BI Management
Sundkrogsgade 7
2100 København Ø
Telefon: +45 7220 7270
E-mail:

Presse: Link til presserum

Morningstar

Stonehenges aktiefond og vores Value Mix har gentagne gange modtaget den højest mulige anerkendelse: 5 ud af 5 mulige stjerner fra det internationale analysebureau Morningstar.
Læs mere om Morningstar her

Redegørelse fra Finanstilsynet

Genveje

Følg os

Find Stonehenge på LinkedIn

Tilmeld dig vores nyhedsmail og modtag konkret information om vores produkter og hvordan vi sikrer en fornuftig investering af dine midler.

Tilmeld nyhedsmailen her.

Få vores nyhedsmail

Vil du modtage konkret information om vores produkter og hvordan vi sikrer en fornuftig investering af dine midler, så tilmeld dig vores nyhedsmail. Så vil du hver måned modtage én nyhedsmail fra os med links til den seneste måneds vigtigste nyheder.

Kontakt

Investeringsforeningen Stonehenge
c/o BI Management
Sundkrogsgade 7
2100 København Ø
Telefon: +45 7220 7270
E-mail:

Presse: Link til presserum

Redegørelse fra Finanstilsynet

Book et møde

Tilmeld vores nyhedsmail

Book et møde

Vil du høre mere om hvad vi kan tilbyde af investeringsmuligheder, så kontakt os for et uforpligtende møde.
Indtast dit navn og telefonnummer, så kontakt vi dig hurtigst muligt.

Få vores nyhedsmail

Vil du modtage konkret information om vores produkter og hvordan vi sikrer en fornuftig investering af dine midler, så tilmeld dig vores nyhedsmail. Så vil du hver måned modtage én nyhedsmail fra os med links til den seneste måneds vigtigste nyheder.