• Fastlæggelse af selskabets overordnede strategi 1 gang årligt, sikring af nødvendige kompetencer, finansielle ressourcer, samt bestyrelsens arbejdsplan. Afsluttet.
 • Årlig gennemgang af forretningsorden for bestyrelse og direktion, samt for direktionens rapportering til bestyrelsen. Afsluttet.
 • Valg af næstformand, arbejds- og opgavebeskrivelse for formand og næstformand, regler for formandens udførelse af særlige opgaver. Afsluttet.
 • Kompetencebeskrivelse for bestyrelsen, offentliggørelse heraf samt etablering af transparent proces for udvælgelse/ indstilling af kandidater til bestyrelsen. Afsluttet.
 • Introduktionsforløb for nyvalgte bestyrelsesmedlemmer, samt årlig vurdering af behov for opdatering af bestyrelsens kompetence/sagkundskab. Afsluttet.
 • Årlig vurdering af bestyrelsens størrelse. Afsluttet.
 • Bestyrelsens uafhængighed og oplysning herom. Afsluttet
 • Fastlæggelse af møde- og arbejdsplan, oplysning om bestyrelsesmedlemmers engagementer og øvrige ledelseshverv, aldersgrænse og valgperiode off. i årsrapport. Afsluttet.
 • Nedsættelse af komiteer, opgaverne heri og offentliggørelse heraf i årsrapport. Afsluttet.
 • Årlig evaluering af bestyrelsens og direktionens arbejde og resultater. Afsluttet.
 • Vederlagspolitik, godkendelse heraf på generalforsamlingen, samt oplysning herom i årsrapportens ledelsesberetning. Afsluttet.
 • Bestyrelsens stillingtagen til forudsætningen for regnskabsaflæggelsen, identifikation af risici, rapportering herom samt åbenhed om risikostyring. Afsluttet.
 • Regelmæssig dialog med revisor, ekstern og intern. Afsluttet.

Skal vi hjælpe dig med at sikre din investering?

Ring til os

+45 7220 7270

Skriv til os

info@stonehenge.dk

Besøg os

Hasseris Bymidte 3, 9000 Aalborg

Besøg os

Rugaardsvej 5, 2. sal, 8680 Ry

Vi glæder os til at møde dig.

Skal vi hjælpe med at sikre din investering?

Ring til os
Skriv til os
Besøg os

Vi glæder os til at møde dig.

Vil du være på forkant med aktieudviklingen?

Skriv dig op til vores nyhedsmail. Så får du en gang om måneden vores syn på markedsudviklingen samt hvordan de aktuelle samfundsmæssige faktorer influerer på aktiemarkedet. Det er helt gratis.