Opdateret:Værdi:Ændring ÅTD
Globale Valueaktier2018-10-17 10:43169.04-4.45%
Value Mix2018-08-14 09:33152.15-1.59%
Value Mix2018-10-17 09:35150.04-2.96%
Stonehenge logo

“Anbefalinger for
god selskabsledelse”

 • Sikring af løbende dialog mellem selskabet og aktionærerne, og tilgængeligt materiale på hjemmesiden. Afsluttet.
 • Årlig vurdering af selskabets kapital- og aktiestruktur, samt redegørelse herfor i årsrapport. Afsluttet.
 • Fremme af aktivt ejerskab, regler for afholdelse af generalforsamling samt aktionærernes mulighed for at tage stilling til alle dagsordenspunkter ved fuldmagt. Pågår.
 • Inddragelse af generalforsamlingen i tilfælde af overtagelsesforsøg. Afluttet.
 • Identifikation af selskabets vigtigste interessenter og sikring af at disses interesser respekteres i overensstemmelse med selskabets politik. Pågår.
 • Politik for selskabets samfundsansvar. Afsluttet.
 • Vedtagelse af en kommunikationsstrategi. Afsluttet.
 • Fastlæggelse af selskabets overordnede strategi 1 gang årligt, sikring af nødvendige kompetencer, finansielle ressourcer, samt bestyrelsens arbejdsplan. Afsluttet.
 • Årlig gennemgang af forretningsorden for bestyrelse og direktion, samt for direktionens rapportering til bestyrelsen. Afsluttet.
 • Valg af næstformand, arbejds- og opgavebeskrivelse for formand og næstformand, regler for formandens udførelse af særlige opgaver. Afsluttet.
 • Kompetencebeskrivelse for bestyrelsen, offentliggørelse heraf samt etablering af transparent proces for udvælgelse/ indstilling af kandidater til bestyrelsen. Afsluttet.
 • Introduktionsforløb for nyvalgte bestyrelsesmedlemmer, samt årlig    vurdering af behov for opdatering af bestyrelsens kompetence/sagkundskab. Afsluttet.
 • Årlig vurdering af bestyrelsens størrelse. Afsluttet.
 • Bestyrelsens uafhængighed og oplysning herom. Afsluttet.

“Vi har blandt andet
vedtaget politik for
selskabets samfundsansvar”

 • Fastlæggelse af møde- og arbejdsplan, oplysning om bestyrelsesmedlemmers engagementer og øvrige ledelseshverv, aldersgrænse og valgperiode off. i årsrapport. Afsluttet.
 • Nedsættelse af komiteer, opgaverne heri og offentliggørelse heraf i årsrapport. Afsluttet.
 • Årlig evaluering af bestyrelsens og direktionens arbejde og resultater. Afsluttet.
 • Vederlagspolitik, godkendelse heraf på generalforsamlingen, samt    oplysning herom i årsrapportens ledelsesberetning. Afsluttet.
 • Bestyrelsens stillingtagen til forudsætningen for regnskabsaflæggelsen, identifikation af risici, rapportering herom samt åbenhed om risikostyring. Afsluttet.
 • Regelmæssig dialog med revisor, ekstern og intern. Afsluttet.

Kontakt

Investeringsforeningen Stonehenge
c/o BI Management
Sundkrogsgade 7
2100 København Ø
Telefon: +45 7220 7270
E-mail:

Presse: Link til presserum

Morningstar

Stonehenges aktiefond og vores Value Mix har gentagne gange modtaget den højest mulige anerkendelse: 5 ud af 5 mulige stjerner fra det internationale analysebureau Morningstar.
Læs mere om Morningstar her

Redegørelse fra Finanstilsynet

Genveje

Følg os

Find Stonehenge på LinkedIn

Tilmeld dig vores nyhedsmail og modtag konkret information om vores produkter og hvordan vi sikrer en fornuftig investering af dine midler.

Tilmeld nyhedsmailen her.

Få vores nyhedsmail

Vil du modtage konkret information om vores produkter og hvordan vi sikrer en fornuftig investering af dine midler, så tilmeld dig vores nyhedsmail. Så vil du hver måned modtage én nyhedsmail fra os med links til den seneste måneds vigtigste nyheder.

Kontakt

Investeringsforeningen Stonehenge
c/o BI Management
Sundkrogsgade 7
2100 København Ø
Telefon: +45 7220 7270
E-mail:

Presse: Link til presserum

Redegørelse fra Finanstilsynet

Book et møde

Tilmeld vores nyhedsmail

Book et møde

Vil du høre mere om hvad vi kan tilbyde af investeringsmuligheder, så kontakt os for et uforpligtende møde.
Indtast dit navn og telefonnummer, så kontakt vi dig hurtigst muligt.

Få vores nyhedsmail

Vil du modtage konkret information om vores produkter og hvordan vi sikrer en fornuftig investering af dine midler, så tilmeld dig vores nyhedsmail. Så vil du hver måned modtage én nyhedsmail fra os med links til den seneste måneds vigtigste nyheder.