Krise i Italien (kommentar)

Den politiske og økonomiske usikkerhed er steget markant i Italien i løbet af de seneste 2 uger og vi begynder desværre at se tegn på en eskalerende krise. Vores råd er dog – som altid i den slags situationer – at fastholde roen og undgå at handle overilet.

For 2 uger siden blev Femstjernebevægelsen og Liga overraskende enige om at danne koalitionsregering med et regeringsgrundlag som bl.a. omfatter en flad skat på 15%, borgerløn og mulighed for tidligere pension. Det vil i givet fald øge det offentlige budgetunderskud markant og Italien har i forvejen en meget stor offentlig gæld på ca. 130% af BNP. Den planlagte politik er ikke bæredygtig på længere sigt og vil også være i klar modstrid med EU’s budgetregler. Derfor begyndte renterne på italienske statsobligationer at stige kraftig, da regeringsgrundlaget blev kendt.

Figur 1: Rente på 10-årige statsobligationer i udvalgte eurolande

Kilde: Bloomberg

Femstjernebevægelsen og Liga insisterede samtidig på at få Paolo Savona indsat som finansminister. Han er kendt som en klar modstander af euroen. Derfor ville den italienske præsident, Sergio Mattarella, ikke godkende ham som minister, hvilket er hans ret som præsident. Det betød, at Femstjernebevægelsen og Liga i søndags opgav at danne regering – men under højlydte protester. Der er nu indsat en midlertidig teknokratregering og alt tyder på, at der vil blive udskrevet nyvalg til afholdelse i september.

Politisk usikkerhed er på ingen måde en nyhed i Italien. Men det nye er, at Femstjernebevægelsen og Liga har skruet kraftigt op for angrebene på EU. Deres planlagte økonomiske politik lagde som nævnt i forvejen op til en konfrontation med EU – og præsidentens veto mod Paolo Savona udlægges nu som et decideret knæfald for Tyskland og EU. Den indenlandske debat synes i de seneste dage at have taget en drejning i retning af, at Italiens økonomiske problemer er EUs og euroens skyld. Dermed kan EU og euroen blive et centralt tema under den kommende valgkamp. Ifølge meningsmålingerne ligger Femstjernebevægelsen og Liga til at gå yderligere frem ved et nyvalg og risikoen er, at de ”lugter blod” og øger presset for en euroafstemning.

Ifølge meningsmålingerne ønsker flertallet af italienerne aktuelt, at Italien skal forblive i Eurozonen, så en afstemning vil sandsynligvis ende med et (beskedent) ja til fortsat medlemskab. Men alene risikoen for et nej vil skabe en langt større usikkerhed, end det vi så op mod Brexit afstemningen i Storbritannien. Skulle Italien på et tidspunkt vælge at forlade Eurozonen, vil det få uoverskuelige og gigantiske konsekvenser. Det vil med stor sikkerhed medføre en italiensk statsbankerot og dermed en krise langt større end finanskrisen i 2008. Så det er en risiko, der fylder meget i investorernes bevidsthed.

Når man har underskud på statsbudgettet, har man kun to muligheder: Enten må man acceptere långivers betingelser og ellers bliver man nødt til at sænke de offentlige udgifter. Så Femstjernebevægelsens og Ligas valgløfter kan ikke indfries i praksis. Det var det, som Grækenland lærte på den hårde måde. Men befolkningen kan have svært ved at gennemskue de økonomiske realiteter og populistiske politikere er ofte villige til at udnytte en folkestemning uanset de langsigtede konsekvenser.

Konklusion

Som det ser ud lige nu, er der en reel risiko for en kommende italiensk euroafstemning. Derfor har uroen bredt sig fra det italienske statsobligationsmarked til aktiemarkederne på tværs af Europa. Det er efter vores vurdering mest sandsynligt, at markedsuroen hurtigt vil tvinge de italienske politikere til at signalere en mere bæredygtig økonomisk politik og nedtone kritikken af euroen. Dermed vil krisen forhåbentlig blive kortvarig. Derfor fastholder vi vores anbefaling om en moderat overvægt af aktier indtil videre. Men der er absolut en risiko for en eskalerende politisk og finansiel krise, og hvis vi ser øgede tegn på dette, vil vi formentlig sænke aktieandelen mærkbart. Vores forsigtige investeringsstil med en stor overvægt af defensive aktier bør dog beskytte investeringerne delvist, hvis krisen eskalerer.

(Publiceret 29. maj 2018)

 

Skal vi hjælpe med at sikre din investering?

Ring til os
Skriv til os
Besøg os

Vi glæder os til at møde dig.