Kommentar vedrørende viruskrisen

Kære investor,

Virusudbruddet har ramt økonomien og aktiemarkedet meget hårdt. Situationen er meget alvorlig og udvikler sig time for time. Vi ønsker at kommunikere så tydeligt som muligt i denne udfordrende tid og vil løbende orientere om vores vurderinger og investeringsbeslutninger på hjemmesiden. Bemærk dog, at alle vurderinger er meget usikre.

I den aktuelle fase er det panikken, som styrer. Investorerne sælger alt, uafhængigt af branche, sektor mv. Ved lukningen i fredags var de cykliske sektorer i gennemsnit faldet 20,9%, mens de defensive var faldet 21,0% (baseret på MSCI’s globale sektorindeks målt i danske kroner). Det vil sige, at der indtil videre ikke har været nogen beskyttelse i defensive aktier. Vi forventer dog, at markedet på et tidspunkt vil begynde at reflektere forskellen i indtjeningsudsigterne mellem de forskellige sektorer. Selskaber indenfor sundhed og stabilt forbrug forventes ikke at opleve nær samme tilbagegang i indtjeningen som de øvrige sektorer, da efterspørgslen efter medicin og fødevarer må forventes at være stort set uændret – også selvom der kommer en dyb og langvarig recession. Derfor forventer vi, at vores store overvægt indenfor sundhed og stabilt forbrug vil beskytte investorernes midler delvist set over hele krisen. I Stonehenge Globale Valueaktier er ca. 78% af porteføljen aktuelt investeret i sektorerne sundhed og stabilt forbrug. Vi har foretaget nogle mindre justeringer, men er grundlæggende komfortable med porteføljen.

I Stonehenge Value Mix havde vi ca. 55% af midlerne investeret i aktier i starten af marts, men pga. den stigende markedsuro har vi løbende arbejdet på at nedbringe aktieandelen. Det er dog en balancegang, da mange aktier er blevet meget billige – og vi ønsker ikke at skade investorerne ved at sælge for billigt. Ca. 44% af porteføljen er aktuelt investeret i aktier herunder ca. 81% indenfor sundhed og stabilt forbrug.

Vi følger udviklingen intenst og arbejder løbende på at sikre investorernes midler bedst muligt. På grund af de ekstremt svingende markeder forsøger vi dog at handle mindst muligt, da risikoen for forkerte beslutninger er høj.

BI Management A/S har de seneste dage flere gange været nødsaget til at suspendere handlen med investeringsbeviser, da markedsuroen betyder, at der ikke kan beregnes korrekte priser. Handlen suspenderes derfor for at beskytte investorernes midler. De fleste danske investeringsforeninger har truffet samme beslutning. Når der atter kan beregnes korrekte priser, vil det atter blive muligt at handle.

 

Aktuel markedsforventning:

Dybden og længden af krisen er svær at estimere, da det afhænger af hvordan virusudbruddet udvikler sig, hvor længe karantænerne vil blive opretholdt og hvordan befolkningerne reagerer. Vi ser umiddelbart 2 scenarier:

1) Mild pandemi, kortvarige karantæner, kortvarig recession: Smitten breder sig til store dele af verden, men dødeligheden er relativ lav pga. lavere end ventet spredning, markant effekt af karantænerne, et hurtigt og kraftigt fald i antallet af smittede når klimaet bedres hen over foråret og/eller et medicinsk gennembrud. Karantænerne bliver derfor kortvarige (få uger) og befolkningens frygt aftager hurtigt. Det vil sige, at der kommer et alvorligt økonomisk chok i første halvår, men også et kraftigt comeback i løbet af andet halvår – godt hjulpet på vej af omfattende finanspolitiske lempelser og hjælpepakker. I den situation kommer der kun en kortvarig global recession og væksten bliver kun lidt lavere end normalt set over hele året. Aktiemarkedet er formentlig tæt på bunden og vil gradvist vinde størstedelen af tabene tilbage.

2) Alvorlig pandemi, langvarige karantæner, dyb global recession: Smitten breder sig til hele verden og dødeligheden er meget høj. Myndighederne kæmper for at bekæmpe udbruddet med omfattende og langvarige karantæner (måneder). Befolkningerne er bange og indstiller rejser, turisme, restaurantbesøg, hotelovernatninger, koncert/teater mv. samt en stor del af alle ikke-nødvendige indkøb i en længere periode. Det udløser et meget stort fald i væksten, som kun delvist kan blive neutraliseret af en lempeligere global penge- og finanspolitik. Den initiale virusrelaterede krise ændrer derfor karakter og udvikler sig til en generel økonomisk og finansiel krise med omfattende konkurser og stigende arbejdsløshed. Der kommer en dyb global recession og det globale aktiemarked falder 30-50% i 2020.

På grund af myndighedernes hurtige reaktion med omfattende karantæner i mange lande er der gode chancer for at det lykkes at undgå en alvorlig pandemi. Vi har også allerede set markante finanspolitiske lempelser og hjælpepakker i mange lande, som øger chancen for, at recessionen bliver kortvarig. Vi tror derfor aktuelt mest på en mild pandemi med en kortvarig recession (dvs. scenario 1), men den vurdering er naturligvis usikker.

 

Bemærk at denne kommentar alene er udarbejdet til generel information og ikke udgør investeringsrådgivning.

 

Skal vi hjælpe med at sikre din investering?

Ring til os
Skriv til os
Besøg os

Vi glæder os til at møde dig.