Ikke kategoriseret

Ændret omkostningsmodel og prisnedsættelse

Ændret omkostningsmodel og prisnedsættelse Siden etableringen af Investeringsforeningen Stonehenge i 2010 har det været et vigtigt princip for os at sikre gode stabile afkast og fair omkostninger. Honorarerne til foreningens investeringsrådgiver, Stonehenge Fondsmæglerselskab, har derfor været afkastafhængige. Når vores investeringer har klaret …

Ændret omkostningsmodel og prisnedsættelse Læs mere…

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Investeringsforeningen Stonehenge indkalder hermed til ordinær generalforsamling den 18. april 2018 kl. 16.00: Indkaldelse med dagsorden Årsrapport 2017 Forslag til nye vedtægter Fuldmagtserklæring    

Skal vi hjælpe med at sikre din investering?

Ring til os
Skriv til os
Besøg os

Vi glæder os til at møde dig.