Fondsbørsmeddelelser

Fondsbørsmeddelelse: Ophævelse af suspension

BI Management A/S er igen i stand til at stille priser for følgende afdelinger under Investeringsforeningen Stonehenge:   Stonehenge Globale Valueaktier Stonehenge Value Mix   Fondsbørsmeddelelse   Ophævelsen af suspension gælder ligeledes for den unoterede fond Stonehenge Globale Valueaktier PM.  

Fondsbørsmeddelelse: Forventede udbytter

De forventede udbyttesatser for regnskabsåret 2019 for Investeringsforeningen Stonehenge er foreløbigt beregnet. Du kan se satserne i nedenstående fondsbørsmeddelelse. Afdelingerne forventes at udbetale aconto udbytter i februar 2020.   Fondsbørsmeddelelse: Forventede udbytter  

Fondsbørsmeddelelse: Udlodning af aconto udbytte

Bestyrelsen for Investeringsforeningen Stonehenge har vedtaget at foretage aconto-udbytte på 4,80 kr. i Stonehenge Globale Valueaktier. Udbyttet vil fragå afdelingens indre værdi den 5. februar 2019 med valør den 7. februar 2019.   Fondsbørsmeddelelse: Udlodning af aconto udbytte  

Fondsbørsmeddelelse: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

16. november 2016 Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge til afholdelse den 8. december 2016 med henblik på at ændre foreningens vedtægter, således at der gives mulighed for at foretage udlodninger forud for den ordinære generalforsamling. Fondsbørsmeddelelse Indkaldelse til ekstraordinær …

Fondsbørsmeddelelse: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Læs mere…

Skal vi hjælpe med at sikre din investering?

Ring til os
Skriv til os
Besøg os

Vi glæder os til at møde dig.