globale-value-aktier-ikon-stonehenge

Globale Valueaktier

Vi har fokus på undervurderede selskaber med stabil indtjening og lav gæld. Hovedvægten i porteføljen er på øl, mad og medicin – det vil sige selskaber, der producerer varer med stabil efterspørgsel. Krise eller ej.

value-mix-ikon-stonehenge

Value Mix

Vi styrer andelen af aktier og obligationer aktivt, så sammensætningen passer til den økonomiske verdenssituation her og nu.

investeringsfilosofi-for-stonehenge

Stonehenge investerer ud fra en helt særlig filosofi

Vi vil først og fremmest beskytte og derefter øge formuen for vores investorer. Vi begrænser risikoen for permanente tab og stiler efter fornuftige afkast.

Vi investerer i virksomheder med høj indtjeningsstabilitet og primært i selskaber, der producerer varer med stabil efterspørgsel. F.eks. øl, mad og medicin.

Vi baserer vores investeringer på value princippet og tager udgangspunkt i undervurderede aktier, der handles væsentligt under den beregnede, reelle værdi.

Vi forvalter porteføljerne aktivt og revurderer bl.a. hver måned fordelingen mellem aktier og obligationer, så afkastet bliver stabilt.

Vi er absolutte investorer og er ikke tilfredse med et negativt afkast, selvom det er bedre end markedsafkastet. Vi har derfor fokus på positive afkast uanset markedet.

Vi er investorer og ikke spekulanter. Vores porteføljer har lav omsætningshastighed, for det kræver en langsigtet investeringshorisont at udnytte ineffektiv prisfastsættelse.

"Vi sælger kun en aktie, hvis den har opnået fair værdi, hvis forudsætningerne har ændret sig, eller hvis vi finder bedre alternativer. Vi overvåger porteføljen nøje og tilpasser den løbende ud fra selskabsmeddelelser, renteændringer og kursudvikling. På denne måde kan vi overholde vores langsigtede investeringsstrategi trods store ændringer i markedet.

Ingen af Investeringsforeningen Stonehenges fonde benytter finansielle instrumenter som futures, optioner eller lignende."

frank-sørensen-thumb-stonehenge

Adm. direktør og medejer af Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S

Skal vi hjælpe dig med at sikre din investering?

Ring til os

+45 7220 7270

Skriv til os

info@stonehenge.dk

Besøg os

Hasseris Bymidte 3, 9000 Aalborg

Besøg os

Rugaardsvej 5, 2. sal, 8680 Ry

Vi glæder os til at møde dig.

Skal vi hjælpe med at sikre din investering?

Ring til os
Skriv til os
Besøg os

Vi glæder os til at møde dig.

Vil du være på forkant med aktieudviklingen?

Skriv dig op til vores nyhedsmail. Så får du en gang om måneden vores syn på markedsudviklingen samt hvordan de aktuelle samfundsmæssige faktorer influerer på aktiemarkedet. Det er helt gratis.