Ingen russiske investeringer hos Stonehenge

De finansielle markeder er aktuelt meget urolige pga. Ruslands overraskende invasion af Ukraine, som skaber usikkerhed om de geopolitiske og økonomiske konsekvenser. Aktiemarkedet er faldet en del i år og vores fonde er også faldet, men dog noget mindre end markedet generelt. Hvis du er langsigtet investor, er det altid vores generelle råd at undgå store investeringsbeslutninger midt i en krise.

Vi har ingen russiske aktiver i porteføljerne. Vi investerer kun i selskaber, hvor vi kan læse regnskaberne på et sprog vi forstår og hvor den politiske risiko er begrænset. Derfor investerer vi blandt andet ikke i Emerging Markets lande, men holder os til vesteuropæiske og amerikanske aktier og obligationer.

Ruslands invasion og de vestlige landes sanktioner påvirker de økonomiske udsigter negativt, primært via usikkerhed og højere energipriser. Det vil formentlig medføre et endnu større pres opad på inflationen – men også lavere vækst end ellers – og komplicerer derfor udsigterne for pengepolitikken og renterne på et i forvejen kritisk tidspunkt.

Det er altid ubehageligt, når der sker dramatiske ændringer i de storpolitiske forhold. Men erfaringen fra tidligere politiske kriser er, at de finansielle markeder hurtigt (få uger) overvinder selve overraskelsen, hvorefter det atter bliver den økonomiske udvikling, der styrer den finansielle udvikling.

Vores basisscenarie er, at de positive væksteffekter fra afslutningen på corona pandemien på længere sigt vil være væsentligt større end de negative effekter fra den geopolitiske uro. Vi forventer derfor stadig højere global vækst end normalt i år og fortsat fremgang i virksomhedernes indtjening. Vi forventer også stadig, at centralbankerne i USA og Europa vil stramme pengepolitikken i år og at de lange markedsrenter vil stige moderat. Aktiemarkedet bør være relativt robust i dette scenarie, selvom dyrt prissatte aktier og meget rentefølsomme aktier kan falde yderligere.

Vores defensive valuestrategi betyder, at de selskaber vi investerer i, har en relativ lav følsomhed overfor den økonomiske konjunktur og renteudviklingen. Hovedvægten af investeringerne er indenfor fødevareproduktion og medicin og alle selskaberne har en stabil indtjeningstrend og lav gæld. Desuden handles aktierne til kurser der er lavere end normalt ift. selskabernes udvikling. Så vi er komfortable med porteføljerne og har ikke foretaget nogen ændringer. Vi vil selvfølgelig følge udviklingen og reagere, hvis det skønnes optimalt, så vi kan leve op til vores formål om at skabe en støt stigende formuevækst ud fra en langsigtet og konservativ tilgang.

Hvis du har spørgsmål, er du som altid meget velkommen til at kontakte os.

 

Skal vi hjælpe med at sikre din investering?

Ring til os
Skriv til os
Besøg os

Vi glæder os til at møde dig.