Ingen grund til at frygte Draghi

18. september 2017

Udviklingen på det europæiske aktiemarked har været noget vingeskudt siden ECB’s præsident Draghi den 27. juni udtalte, at ”alle tegn nu peger på et stærkere og bredere opsving i Eurozonen” og at ”de deflationære kræfter er blevet erstattet af reflationære”. Det fik markedet til at konkludere, at tiden med en ultralempelig pengepolitik lakker mod enden, hvilket resulterede i stigende renter, en kraftigt stigende euro og faldende aktiekurser.

Det er dog naturligvis en god nyhed for aktiemarkedet på længere sigt, at økonomien nu er i klar fremgang i hele Eurozonen. Det vil derfor efter vores vurdering være en stor fejltagelse at sælge ud af aktiebeholdningen af frygt for en kommende stramning af den europæiske pengepolitik.

Erfaringerne fra USA kan give en retningspil for, hvad der er i vente på aktiemarkedet. Den 22. maj 2013 signalerede USA’s daværende centralbankchef – Bernanke – at centralbanken snart ville påbegynde en nedtrapning af de kvantitative obligationskøb. Det gav anledning til et par måneders markedsuro i stil med reaktionen efter Draghis udmelding. Men aktiemarkedet faldt hurtigt til ro igen og fortsatte turen opad – se figuren nedenfor. USA påbegyndte nedtrapningen 7 måneder efter Bernankes signal, men der gik yderligere 2 år, før renten blev hævet første gang. Renten er efterfølgende blevet hævet yderligere 3 gange. Den gradvise stramning af pengepolitikken har ført til flere forskrækkelser på aktiemarkedet, men uroen har hver gang været meget kortvarig. Her fire år efter Bernankes advarsel er status således, at det amerikanske S&P500 indeks er steget hele 49,8% siden den 22. maj 2013. Det ville med andre ord have været en stor fejl at sælge ud af aktierne.

Vi forventer nogenlunde samme forløb i Eurozonen: En meget gradvis nedtrapning af obligationskøbene (fra omkring årsskiftet) og en langvarig periode før renten hæves. Og selvom aktiemarkedet sandsynligvis vil reagere negativt fra tid til anden, så vil den underliggende tendens være klart positiv. Fordi det naturligvis er positivt, at økonomien og virksomhederne nu oplever klar fremgang. Så vi fastholder vores tro på, at europæiske aktier vil levere yderst gode afkast i de kommende år – mens obligationsmarkedet omvendt står overfor nogle hårde år.

Figur 1: S&P500 2012-2017

 

Skal vi hjælpe med at sikre din investering?

Ring til os
Skriv til os
Besøg os

Vi glæder os til at møde dig.