Indblik i Porteføljen: Vi har solgt Autoliv

Tilbage i efteråret 2016 skrev vi i vores publikation Indblik i Porteføljen omkring Autoliv, som på daværende tidspunkt gav et langsigtet afkastpotentiale på over 100% i vores fair værdi beregning.

Da ledelsen i efteråret 2017 annoncerede muligheden for at opsplitte virksomheden i to enheder, således at de elektroniske og aktive sikkerhedssystemer skulle adskilles fra deres airbags og sikkerhedsseler, steg aktiekursen mere end 12% på selve dagen. Den positive aktiekursudvikling er fortsat ind i 2018.

Selve opsplitningen blev vedtaget i december 2017 og er blevet gennemført ultimo juni i år. Bytteforholdet var 1:1, hvor vi således for hver aktie, som vi havde tilbage i Autoliv modtog én ny aktie i det nye selskab, Veoneer.

Aktiekursens positive udvikling har dog betydet, at det langsigtede potentiale er faldet kraftigt. Derfor har vi gennem 2018 løbende reduceret i vores beholdning, og har i starten af juli i år solgt vores resterende beholdning i både Autoliv og i det nye selskab Veoneer.

Vi har egentlig stadig et positivt syn på Autoliv, men har vurderet, at vi i øjeblikket kan finde andre selskaber med et højere langsigtet afkastpotentiale. Vi ser blandt andet et meget attraktivt langsigtet potentiale i sektoren stabilt forbrug, som i de sidste par år har klaret sig markant dårligere end de resterende sektorer, særligt de cykliske sektorer.

Derfor har vi i starten af juli købt hele tre nye virksomheder fra stabilt forbrug sektoren til porteføljerne i Stonehenge Globale Valueaktier og Stonehenge Value mix.

Fællestræk for de tre selskaber, PepsiCo, Danone og Kellogg, er at de alle er kvalitets selskaber med meget stærke brands og som samtidig handler med en betydelig rabat i forhold til vores beregnede fair værdi. Vi vurderer, at de tre selskaber har et langsigtet potentiale på hhv. 100%, 120% og 130%.

 

Skal vi hjælpe med at sikre din investering?

Ring til os
Skriv til os
Besøg os

Vi glæder os til at møde dig.