Hellere langsomt rig end hurtigt fattig

I Stonehenge arbejder vi med flere værdibaserede tilgange til investeringer og siger blandt andet: ”Hellere langsomt rig end hurtigt fattig”. Men hvilken betydning tillægger vi egentlig det udsagn?

Først og fremmest skal det fortælle dig, at vi ser det som vores vigtigste opgave at passe på dine penge. Det vil sige at værne om kapitalen, fremfor at risikere store tab ved at tage for høj risiko. Vi afskærer os altså med vilje fra de meget høje afkast, mod til gengæld at ”sikre” os mod de helt store kursfald. For når vi taber penge, skal tabet jo indhentes, før formuen igen vokser. Derfor stiller vi os tilfredse med potentielt mindre afkast og dermed en forventelig mere jævn og måske langsommere formueudvikling.

”Men, der er da altid risiko ved aktier?” Ja, det er korrekt, og vi oplever ind imellem også tab på nogle af vores aktiebeholdninger, det kan ikke undgås. Derfor arbejder vi hele tiden intenst med porteføljens samlede risiko, herunder fordelingen mellem de forskellige sektorer, som aktierne tilhører.

Et eksempel er sektoren Stabilt Forbrug, som vi altid har investeret en stor del af porteføljen i. Sektoren indeholder f.eks. fødevarevirksomheder, som sælger de varer, som vi alle sammen køber i supermarkedet, uanset om der er højkonjunktur eller lavkonjunktur. Det betyder, at vi investerer i virksomheder, hvor forretningsmodellen er veletableret med mangeårige mærkevarer, hvor indtjeningen er relativ stabil, og hvor udbytterne ofte er stigende. Det giver grundlag for en solid langsigtet værditilvækst. Ulempen er, at disse selskaber ofte har en sløv kursudvikling i de gode tider (se figur 1).

 

Figur 1: Sektoren stabilt forbrug har ikke givet noget afkast i knap 3 år

Anm.: Figuren viser afkastet på sektoren stabilt forbrug og MSCI World siden 1. juli 2016 (inklusiv udbytte og målt i DKK)

 

Fordelen er til gengæld at selskaberne i sektoren giver god beskyttelse, når aktiemarkederne virkelig er i modvind. Under finanskrisen i 2008 faldt denne type aktier for eksempel meget mindre end det globale aktiemarked, og steg hurtigere, da markedet kom videre efter finanskrisen. Trods de seneste års svage udvikling har stabilt forbrug sektoren derfor stadig slået markedet set over en længere årrække (se figur 2).

 

Figur 2: Men set over en længere årrække har stabilt forbrug slået markedet

Anm.: Figuren viser afkastet på sektoren stabilt forbrug og MSCI World siden 1. januar 2005 (inklusiv udbytte og målt i DKK)

 

Det illustrerer, at gode langsigtede afkast først og fremmest kræver, at man styrer udenom de helt store tab – og det er præcist det vi mener med “hellere langsomt rig end hurtigt fattig”.

De senere år er driftsindtjeningen i stabilt forbrug sektorens selskaber steget, men selskabernes aktiekurser har alligevel stået stille. Derfor kan man nu købe sektorens beskyttende egenskab ekstra billigt. Det kan vi lide, og derfor har vi øget vores andel af denne sektor, så vi nu har ca. halvdelen af investeringerne placeret i stabilt forbrug. Det drejer sig om store velkendte selskaber som Carlsberg, Danone, PepsiCo, Nestlé, Unilever og Kellogg – som vi forventer, vil gøre dig langsomt rig, hvis du er tålmodig!

 

Skal vi hjælpe med at sikre din investering?

Ring til os
Skriv til os
Besøg os

Vi glæder os til at møde dig.