Har vi glemt at beskytte dine investeringer?

16. november 2016

Det har været et opslidende år med negative afkast og store udsving undervejs. Fra årets start og frem til den 11. februar faldt det globale aktiemarked ca. 15%, mens vores aktiefond ”kun” faldt 11% og dermed beskyttede midlerne delvist. Det er sådan det plejer at gå, når aktiemarkedet er uroligt. På nuværende tidspunkt har vores fond dog stadig et negativt afkast på ca. 4%, mens det globale aktiemarked i mellemtiden er nået i plus med et positivt afkast på næsten 5%.

Vi kan godt forstå, hvis du synes, at det ser lidt mærkeligt ud. Det er jo meningen, at vi skal beskytte dine penge, når der er uro og negative afkast.

Vi vil dog straks slå fast, at vi på ingen måde har ændret ved vores investeringsstrategi. Vi går stadig efter selskaber med stabil indtjening og lav gæld – og vi har stadig en meget lav handelsaktivitet. Der er simpelthen sket det, at investorerne har skruet gevaldigt op for optimismen, især efter valget af Trump som ny præsident i USA, og mange forventer nu et pænt løft i væksten og inflationen næste år. Det har udløst en såkaldt sektorrotation, hvor en type aktier pludselig er blevet meget populære, mens en anden type aktier er blevet upopulære. Hvis Trump lever op til valgløfterne, vil det især være positivt for de konjunkturfølsomme selskaber indenfor materialer, energi, industri og finans. Selskaber indenfor stabilt forbrug og sundhed vil også blive påvirket positivt, hvis væksten stiger, men ikke i samme grad. Derfor har investorerne øget deres investeringer i de konjunkturfølsomme sektorer og reduceret investeringerne i de stabile sektorer, og det har medført store kursstigninger i konjunkturfølsomme aktier og kursfald på stabile aktier (se figur 1 nedenfor).

Vores forsigtige investeringsstrategi betyder, at vi altid har en stor overvægt af de stabile selskaber, en undervægt af de konjunkturfølsomme selskaber og aldrig nogen finansaktier. De konjunkturfølsomme aktier er ofte dem der stiger mest, når stemningen er positiv, men omvendt er det også normalt dem der falder mest, når stemningen er negativ. De stabile aktier bevæger sig mindre i begge retninger. Vi foretrækker at investere i stabile selskaber, da vi kan beregne deres reelle værdi mere præcist, og fordi vi sjældent bliver skuffede over et pludseligt fald i selskabets indtjening. Det har så den bivirkning, at vores investeringer i perioder halter efter det generelle aktiemarked. Set over længere tidsperioder har de stabile aktier dog historisk slået de konjunkturfølsomme aktier, og det har også været tilfældet for vores fond målt siden starten i 2010. På lang sigt tjener man ganske enkelt flest penge ved at minimere de store nedture, som altid kommer hurtigt og uventet. Det er præcist det vi mener med vores motto ”hellere langsomt rig end hurtigt fattig”.

Det paradoksale er således, at det netop er vores forsigtige investeringsstrategi, der har medført negative afkast i år. Vi ved dog af erfaring, at sektorrotationer er kortvarige fænomener, og vi er helt komfortable med vores aktieportefølje. Vi er enige med optimisterne og tror, at 2017 bliver et rigtig godt aktieår med to-cifrede afkast i vores aktiefond. Det får os dog ikke til at fravige vores forsigtige investeringsstrategi, for man ved jo aldrig… og du skal altid kunne regne med, at vores fokus først og fremmest er at beskytte dine penge. Vi er også faste i troen på, at selskaber med stabil indtjening og lav gæld vil fortsætte med at levere stabile og konkurrencedygtige afkast på lang sigt.

Husk, at hvis du har nogle spørgsmål, så er du altid meget velkommen til at ringe til os på tlf. 72 20 72 70 eller skrive til os på info@stonehenge.dk

Figur 1: Afkast i udvalgte sektorer (MSCI World) fra 31. juli 2016 til 15. november 2016

sektorer_MSCI

Kilde: Bloomberg

 

Skal vi hjælpe med at sikre din investering?

Ring til os
Skriv til os
Besøg os

Vi glæder os til at møde dig.