Halvårsrapport 2019

Bestyrelsen for Investeringsforeningen Stonehenge har dags dato behandlet og vedtaget halvårsrapporten for 2019. Halvårsrapporten med beretning, regnskaber og nøgletal er vedhæftet denne meddelelse. I ledelsesberetningen kan du bl.a. læse om halvårets udvikling i investeringsforeningens formue, fondenes afkast og markedsudviklingen. Du kan også læse vores forventninger til udviklingen i andet halvår.

 

Du kan læse halvårsrapporten her:

Halvårsrapport 2019

 

Skal vi hjælpe med at sikre din investering?

Ring til os
Skriv til os
Besøg os

Vi glæder os til at møde dig.