Fondsbørsmeddelelse: Udlodning af aconto udbytte

Bestyrelsen for Investeringsforeningen Stonehenge har vedtaget at foretage aconto-udbytte på 4,80 kr. i Stonehenge Globale Valueaktier.
Udbyttet vil fragå afdelingens indre værdi den 5. februar 2019 med valør den 7. februar 2019.

 

Fondsbørsmeddelelse: Udlodning af aconto udbytte

 

Skal vi hjælpe med at sikre din investering?

Ring til os
Skriv til os
Besøg os

Vi glæder os til at møde dig.