Årsrapport 2020

Bestyrelsen for Investeringsforeningen Stonehenge har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2020. Årsrapporten med beretninger, regnskaber og nøgletal er vedhæftet denne meddelelse.

I ledelsesberetningen kan du bl.a. læse om årets udvikling i investeringsforeningens formue, fondenes afkast og markedsudviklingen. Du kan også læse vores forventninger til udviklingen i 2021.

Årsrapporten vil blive fremlagt til godkendelse på foreningens ordinære generalforsamling.

 

Du kan læse årsrapporten her:

Årsrapport 2020

 

 

 

Skal vi hjælpe med at sikre din investering?

Ring til os
Skriv til os
Besøg os

Vi glæder os til at møde dig.